VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Formularz rejestracyjny

 


W przypadku braku afiliacji prosimy podać: miejsce pracy lub pełnioną funkcję lub macierzystą uczelnię itp.

LOGISTYKA. Te dane nie będą publikowane. Tylko do wiadomości organizatorów.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielania pokoju, nie gwarantując jednocześnie zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. W przypadku małżeństw oraz osób mogących zamieszkać razem w pokoju prosimy o zaznaczenie tego w uwagach.

FAKTURA. Wymagana w większości instytucji do zwrotu opłaty kongresowej.

POTWIERDZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku i jego partnerów w celach wyłącznie związanych z organizacją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Moje dane osobowe, inne niż oznaczone w tym formularzu, jako przeznaczone do publikacji, nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, sprzedawane ani publikowane. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania i kasowania moich danych w dowolnym momencie.

Zgłaszając się na Kongres, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej Kongresu, w mediach społecznościowych oraz materiałach związanych z Kongresem (w tym publikacjach).

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WNoPiB WNEIZ fil kreska dun CUESC
uw CRUP kp BRAPA Baltija Helvetica

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA MSZ Republika Indonezji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Yearbook Gromada Nowa Polityka Wschodnia
Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda MRiRW
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Sokala
VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki „Building the Future of the State: Tradition, Reality, Progress" zostało dofinansowane w ramach umowy nr DNK/SP/466246/2020  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniają